3465


Εν μέσω βιοκλιματικού κατακερματισμού του περιβάλλοντος, η ανθρωπότητα ερευνά λύσεις του τεράστιου οικολογικού προβλήματος. Τα σημεία δροσισμού αποτελούν ένα από τα δυνατά ‘όπλα’ στα χέρια των σχεδιαστών, ώστε να μειωθεί η επιφανειακή θερμοκρασία του αστικού περιβάλλοντος. Η τάση προς εύρεση σχεδιαστικών λύσεων στην φύση είναι ισχυρή και αποτέλεσε τον εμπνευστή της ιδέας μου καθώς οραματίστηκα ένα σκίαστρο από τα πτερύγια ενός πουλιού, ελαφρύ, ανθεκτικό, μεγάλο και εξίσου λειτουργικό ώστε να κλείνει και να μην πιάνει χώρο με μια ταυτόχρονη κίνηση των χεριών μας!

Έτσι λοιπόν, αποφάσισα να σχεδιάσω ένα στέγαστρο που θα απαρτίζεται από δύο κινούμενα πτερύγια, με άνοιγμα που να πλησιάζει τα 3 μέτρα. Η σκίαση που προκύπτει ικανοποιεί ένα τραπέζι πλάτους 1 μέτρου πλαισιωμένο από 2 καθίσματα, όλα μήκους που επίσης πλησιάζει τα 3 μέτρα, αρκετό να στεγάσει μέχρι και 10 ανθρώπους. Η ανάγκη για αναδίπλωση και αποθήκευση του επίπλου με οδήγησε σε σωρεία ειδικών κατασκευαστικών λύσεων.

Καταρχήν, τα μεταλλικά πόδια περιστρέφονται ανά δυάδες  γύρω από έναν μεταλλικό άξονα κάτω από το τραπέζι. Για να αποφευχθεί η πλευρική κατάρρευση του επίπλου, τα πόδια είναι ενωμένα σε δυάδες με 2 μεταλλικές τραβέρσες και με μεταλλικές ντίζες τύπου ‘χιαστή’. Επίσης κάτω από καθένα από τα δύο ξύλινα καθίσματα υπάρχει μια μεταλλικά βάση τριγωνικής διατομής η οποία κατατρέχει το κάθισμα σχεδόν σε όλο το μήκος του, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο της κάμψης και του σπασίματος του ξύλου. Τα μεταλλικά πόδια, πακτώνονται στα δύο φύλλα του τραπεζιού σε ειδικούς οδηγούς κύλισης, καθώς όταν το έπιπλο αναδιπλώνεται προς αποθήκευση , τα σημεία πάκτωσης των ποδιών τείνουν προς το κέντρο του τραπεζιού. Το τραπέζι, αποτελείται από δύο φύλλα τα οποία περιστρέφονται γύρω από έναν άξονα στο κέντρο του επίπλου. Καθένα από τα φύλλα αυτά περιστρέφεται γύρω από τον κεντρικό μεταλλικό άξονα κατά την αποθήκευση του επίπλου κατά 40 μοίρες αντίρροπα από το άλλο. Στις άκρες του τραπεζιού τοποθετούνται 4 ξύλινες χειρολαβές, τις οποίες χρησιμοποιούν οι χρήστες ώστε να κλείσει το έπιπλο. Από τις χειρολαβές ξεκινάνε οι ορθοστάτες των δύο πτερυγίων του στεγάστρου οι οποίοι συνενώνονται στον μεταλλικό κόμβο του κεντρικού ορθοστάτη. Ο κεντρικός ορθοστάτης είναι πακτωμένος στο κατώτερο σημείο του στον κεντρικό άξονα περιστροφής  των δύο φύλλων του τραπεζιού και στο ανώτερο, στο μοχλό ανόρθωσης των δύο πτερυγίων του στεγάστρου. Ο μοχλός ανόρθωσης των πτερυγίων έχει στα άκρα του δύο άξονες που καθοδηγούν την κατακόρυφη κίνηση των ορθοστατών των πτερυγίων καθώς το έπιπλο κλείνει. Επίσης όταν το έπιπλο βρίσκεται σε διάταση, οι δύο άξονες του μοχλού αποτελούν την κόντρα που χρειάζονται τα πτερύγια ώστε να στέκονται σε μέγιστο άνοιγμα. Όταν το έπιπλο κλείνει, οι ορθοστάτες των πτερυγίων καθοδηγούμενοι από τους άξονες του μοχλού ανεβαίνουν κατακόρυφα  με αποτέλεσμα τα πτερύγια να χάνουν την κόντρα που είχαν και να κλείνουν αγκαλιάζοντας τον σκελετό του επίπλου, μια κίνηση που προσομοιάζει πολύ την κίνηση των φτερών των πουλιών καθώς αυτά αγκαλιάζουν το σώμα του εν ώρα πτήσης! Τέλος, για να αποφευχθεί η πλευρική κατάρρευση των πτερυγίων και άρα του στεγάστρου, τα πτερύγια αποτελούνται από μεταλλικό σκελετό που στα σημεία συναρμογής των στοιχείων του έχω τοποθετήσει τριγωνικά λαμάκια στήριξης.

Για την επίτευξη της ιδέας μου, βασικότατο προτέρημα αποτέλεσε η επιλογή σκελετού από ντουραλουμίνιο, υλικό ευρέως διαδεδομένο στην κατασκευή αεροπλάνων, λόγω αντοχής σε μηχανική καταπόνηση παράλληλα με το περιορισμένο βάρος του. Από το συγκεκριμένο υλικό κατασκευάζεται ολόκληρος ο σκελετός (τα πόδια, οι κεντρικοί κατακόρυφοι ορθοστάτες και ο μοχλός ανόρθωσης των πτερυγίων), τα στοιχεία πλευρικής στήριξης  (τα τριγωνικά λαμάκια στα πτερύγια, οι ντίζες τύπου ‘χιαστή’ κάτω από τα καθίσματα και οι τραβέρσες κάτω από το τραπέζι και τα καθίσματα) και τα κινούμενα μέρη τού επίπλου (ο άξονας περιστροφής των δύο τμημάτων του τραπεζιού, οι άξονες περιστροφής των δύο πτερυγίων του στεγάστρου, ο άξονας αναδίπλωσης των ποδιών, ο κόμβος συνένωσης των ορθοστατών, οι ορθοστάτες των πτερυγίων, ο σκελετός των πτερυγίων και τα πτερύγια). Τα δύο καθίσματα, το τραπέζι και οι χειρολαβές του επίπλου κατασκευάζονται από ξύλο, ένα υλικό φιλικότερο προς τον χρήστη από το ντουραλουμίνιο.

Στοιχεία Συμμετοχής

Ιωάννης Παπαδάκης

ΚΩΔ. 3465

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ : Α.Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ – Σ.Γ.Τ.Κ.Σ.- Ε.Α.Δ.Σ.Α.