3451

Η κεντρική ιδέα είναι μια κατασκευή που θα συνδυάζει καθιστικό, τραπέζι και σύστημα σκίασης σε ένα ενιαίο μορφολογικά σύνολο. Τα καθίσματα σχηματίζουν ένα σχήμα Γ γύρω από το τραπέζι κάτι που παραπέμπει στο αρχέτυπο του περιμετρικού τραπεζιού της οικογένειας.

Η μορφή του έχει σαν βασική ιδέα τον μετασχηματισμό ενός τετραγώνου 50cmx50cm που από αυτόν προκύπτει όλη σχεδόν η κατασκευή, σε συνδυασμό με κάποιους μεταλλικούς ράβδους στήριξης. Τα ξύλινα αυτά πανέλα χωρίζονται σε δύο τύπους. Τα συμπαγή και τα διάτρητα όπως φαίνονται και στις εικόνες.

Τα υλικά είναι κατά κύριο λόγο το ξύλο  από το οποίο είναι φτιαγμένα τα πανέλα (που ίσως να χρειάζονται κάποιο μεταλλικό σκελετό εσωτερικά και ξύλινη επένδυση από πάνω.) και οι ανοξείδωτοι μεταλλικοί ράβδοι . Το ξύλο θα είναι υποστεί επεξεργασία ώστε να είναι κατάλληλο για εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος.

Η βάση στην οποία βρίσκεται η κατασκευή, αποτελεί μέρος της σύνθεσης. Θα μπορεί να παραμείνει ως έχει ή ακόμα και να καλυφτεί από χώμα ή γκαζόν. Ένα τετραγωνάκι στον κάνναβο της βάσης έχει παραμένει κενό έτσι ώστε να είναι σε επαφή με το έδαφος και όπου θα μπορεί να φυτευτεί αναρριχητικό φυτό ή και μικρό δέντρο.

Το σύστημα σκίασης είναι στερεωμένο στο στέγαστρο των καθισμάτων. Θα μπορεί να περιστρέφεται ελαφρός και να στερεώνεται σε μια δεύτερη θέση, έτσι ώστε να δημιουργείται ένα κεκλιμένο στέγαστρο για την διαφυγή των όμβριων υδάτων. Για τον ίδιο λόγο υπάρχει και η μικρή χαράδρα στην βάση στης κατασκευής.

Η κατασκευή του θα είναι εύκολη αφού αποτελείται από στοιχεία που επαναλαμβάνονται. Συγκεκριμένα αποτελείται από την βάση που είναι 6Χ6 συμπαγή τετράγωνα πανέλα και 5 δοκάρια από κάτω για την καλύτερη στήριξη. Το τραπέζι αποτελείται από 6 συμπαγή τετράγωνα, την επιφάνεια του τραπεζιού 125cmΧ50cm και 3 μεταλλικά στηρίγματα. Το σκίαστρο αποτελείται από 10 διάτρητα τετράγωνα πανέλα που μπορεί να γίνει και ενιαία κατασκευή. Η υπόλοιπη κατασκευή αποτελείται από 20 συμπαγή και 5 διάτρητα πανέλα, 2 μισά συμπαγή πανέλα, 3 μικρά μεταλλικά στηρίγματα και 3 ξύλινες ράβδους διατομής 10cmX5cm. Τα τετράγωνα πανέλα θα συνδέονται μεταξύ τους αφήνοντας τον μικρότερο δυνατό αρμό. Ο τρόπος που θα γίνεται η σύνδεση δεν μελετάται γιατί αποτελεί βιομηχανική γνώση. Με την ιδέα του μετασχηματισμού η κατασκευή θα μπορεί να αποσυναρμολογείται και να αρμολογείται αν αυτό είναι επιθυμητό. Επίσης εύκολη θα είναι και η αποθήκευση.

Στοιχεία Συμμετοχής

Μάριος  Στυλιανίδης

ΚΩΔ:  3451

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ:   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ