3400

Κεντρική ιδέα της πρότασης είναι η αναδίπλωση μιας γραμμικής λωρίδας, η οποία αποτελεί κατασκευαστική μονάδα και μπορεί σε επανάληψη να δημιουργήσει ένα αντικείμενο που μπορεί να ενσωματώσει ποικίλες λειτουργίες.

Μια εύπλαστη λωρίδα ως κεντρικός άξονας της ιδέας.

Πιο συγκεκριμένα. η κατασκευή που προτείνεται αποτελείται από την παράθεση λωρίδων πλάτους 20 cm οι οποίες αποτελούνται από μικρότερα τμήματα στρατζαριστής λαμαρίνας, για λόγους ευκολίας στη μεταφορά και αποθήκευση. Τα εν λόγω μικρά τμήματα (Α έως Δ στην παρακάτω εικόνα) έχουν τυποποιημένες διαστάσεις για λόγους οικονομίας και μαζικής παραγωγής, και ενώνονται με μεταλλικές γωνίες δημιουργώντας μια λεπτή κατασκευαστική μονάδα που μοιάζει με μονοκονδυλιά. Το ανθρώπινο σώμα και οι διαστάσεις του ορίζουν το εργονομικό πλαίσιο των βασικών διαστάσεων και οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα όπου το σώμα αγκαλιάζεται, ενώ η επιλογή του υλικού γίνεται με βάση την εύκολη ανακύκλωσή του και τα εύπλαστα φυσικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει.

Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι αποθήκευσης, οι λωρίδες μπορεί να δημιουργηθούν αυτοτελείς και όχι σε κομμάτια. Σε κάθε περίπτωση, θηλυκώνουν μεταξύ τους και ενώνονται όπου απαιτείται (π.χ. στα τμήματα που λειτουργούν ως βάση) με τη βοήθεια μεταλλικής λάμας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας σταθερής κατασκευής καθίσματος-τραπεζιού-στέγαστρου, η οποία έχει ομοιογένεια μορφολογικά και κατασκευαστικά, και μπορεί να λειτουργήσει ως τοπόσημο στους δημόσιους ανοιχτούς χώρους που χρησιμοποιείται.

Για να προστατευθεί από τις καιρικές συνθήκες, η λαμαρίνα έχει υποστεί ηλεκτροστατική βαφή με πολυεστερικές πούδρες σε ποικιλία χρωμάτων, με αποτέλεσμα κάθε κατασκευή να αποτελεί και μια χρωματική σύνθεση. Με αυτόν τον τρόπο οριοθετεί την παρουσία της στο χώρο και εμπλουτίζει το περιβάλλον στο οποίο τοποθετείται. Ελευθερία στη σύνθεση προσφέρεται και με την δυνατότητα χρήσης διάτρητης λαμαρίνας για τη δημιουργία των επιμέρους τμημάτων, η οποία δημιουργεί ενδιαφέρουσες ποιότητες φωτισμού και θέασης του περιβάλλοντος. Έτσι, μπορεί μια λωρίδα να συντίθεται από ένα Α τμήμα πλήρους (μη διάτρητης) λαμαρίνας, ένα Β τμήμα διάτρητης, ένα Γ τμήμα πλήρους, ένα Δ τμήμα διάτρητης, ένα Γ τμήμα πλήρους και στο τελείωμά της ένα Δ τμήμα διάτρητης. Οι πολλές εκδοχές και η εύκολη μεταβολή είναι σκοπός της πρότασης και συνεισφέρει σε ένα αυτοσχέδιο, μοναδικό αποτέλεσμα κάθε φορά.

Ενδεικτική κάτοψη του στεγάστρου χωρίς διάτρητα τμήματα              Διπλασιασμός της κατασκευής

Ένα από τα πλεονεκτήματα της πρότασης είναι η δυνατότητα μιας μεγαλύτερης κατασκευής σε περίπτωση που πρέπει να απευθύνεται σε περισσότερα άτομα. Έτσι, η κατασκευή μπορεί να διπλασιαστεί και το στέγαστρο να επιμηκυνθεί με την πρόσθεση ενός ακόμα τμήματος Δ, όπως φαίνεται ενδεικτικά στο παραπάνω σχήμα, χρησιμοποιώντας μια μεταλλική λάμα για επιπλέον στήριξη. Η πλήρης εκμετάλλευση του χώρου σύνθεσης (3Χ3) μπορεί να οδηγήσει σε μια τέτοια κατασκευή και να εξυπηρετήσει μια μεγάλη οικογένεια ή παρέα.

Τέλος, σα βάση για την κατασκευή –στις περιπτώσεις που απαιτείται- προτείνεται ξύλινο deck με σανίδες μεγαλύτερου πλάτους από αυτό των λωρίδων. Ενδεικτικά, προτείνεται πλάτος 60 cm και μήκος κατ’ εκτίμηση.

Για την καλύτερη κατανόηση της κατασκευής, ακολουθούν ενδεικτικές οδηγίες στησίματος.

Οδηγίες:

  1. Ανάλογα με το μέγεθος της κατασκευής και τα άτομα που πρέπει να στεγαστούν, αποφασίζουμε πόσα κομμάτια Α έως Δ πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι 3 λωρίδες αρκούν για ένα άτομο αφού δημιουργούν κάθισμα πλάτους 60 εκατοστών. Μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε κομμάτια διαφορετικού χρώματος και διαφορετικής διαπερατότητας (διατρητη ή όχι λαμαρίνα).
  2. Συναρμολογούμε τα παραπάνω κομμάτια για να δημιουργήσουμε τις λωρίδες. Όλες οι λωρίδες πρέπει να είναι ίδιες μεταξύ τους.
  3. Συναρμολογούμε τις πρώτες δυο λωρίδες χρησιμοποιώντας τα θηλυκώματα που έχουν από κατασκευής τους.  Συνεχίζουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή. Στη συνέχεια, όπου χρειάζεται χρησιμοποιούμε λεπτές μεταλλικές λάμες για να δέσουν καλύτερα τα κομμάτια μεταξύ τους.
  4. Με αντίστροφο τρόπο, αποσυναρμολογούμε την κατασκευή και αποθηκεύουμε τα κοινά κομμάτια μαζί, ελαχιστοποιώντας τον χώρο αποθήκευσης.
  5. Στοιχεία Συμμετοχής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΜΑΣ

ΚΩΔ :  3400