3477

Η κεντρική ιδέα για τον σχεδιασμό του συγκεκριμένου αντικειμένου ήταν η κατασκευή ενός επίπλου το οποίο θα συνδύαζε τρεις λειτουργίες, κάθισμα – τραπέζι – σκίαση, με τρόπο τέτοιο ώστε να καταλαμβάνει σχετικά μικρό χώρο, χωρίς όμως να υστερεί σε λειτουργικότητα. Η ιδέα της περιστροφής μας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουμε τη χρήση ενός στοιχείου, απλά περιστρέφοντας το. Έτσι προέκυψε η φόρμα ενός συστήματος, που αποτελείται από ένα επαναλαμβανόμενο στοιχείο το οποίο, περιστρεφόμενο σε άξονα μπορεί να λειτουργήσει είτε ως κάθισμα, είτε ως τραπέζι. Το ζήτημα της σκίασης επιλύεται με την δημιουργία ενός συστήματος με όμοια μορφολογική προσέγγιση, το οποίο περιστρεφόμενο γύρω από τον άξονα στήριξής του, μπορεί να ακολουθεί την θέση του ήλιου προσφέροντας τη μέγιστη δυνατή επιφάνεια σκίασης καταλαμβάνοντας όμως τον μικρότερο δυνατό όγκο.

Τα βασικά στοιχεία για τη δημιουργία της σύνθεσης είναι η ευκολία συναρμολόγησης και κατασκευής. Το έπιπλο αποτελείται από ξύλινα στοιχεία σχήματος Π τα οποία με τη βοήθεια λαστιχένιων αποστατών περιστρέφονται γύρω από έναν μεταλλικό άξονα, ο οποίος αποτελεί και τη βάση στήριξης της όλης κατασκευής. Έτσι στη μία περίπτωση λειτουργούν ως κάθισμα, ενώ περιστρέφοντάς τα λειτουργούν ως επιφάνεια τραπεζιού. Στα άκρα της κατασκευής υπάρχουν δύο ψηλά ξύλινα στοιχεία, στην άκρη των οποίων τοποθετείται ύφασμα για τη δημιουργία σκιάς. Η βάση των στοιχείων αυτών είναι ημικυκλικής μορφής, ώστε περιστρέφοντάς τα να δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας της επιθυμητής σκιάς.

Στοιχεία Συμμετοχής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΣΝΑΣ / ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ

ΚΩΔ: 3477

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ : ΑΤΕΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ