3419

Η πρόταση αφορά μια κατασκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κάθισμα, τραπέζι και σύστημα σκίασης. Η κεντρική ιδέα αφορά μια έντονη κατακόρυφη μορφολογία, αποσπασματική και οξεία, η οποία συνδυάζεται με ομαλά οριζόντια στοιχεία, και μπορεί να τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο και συνδιαλέξει με τη γειτονική φύτευση, χαμηλή και ψηλή. Το ζήτημα της ένταξης στο τοπίο, δηλαδή, ήταν το πρώτο μέλημα.

Η κατασκευή αποτελείται από ξύλινες κολώνες πάχους 5 εκατοστών, οι οποίες έχουν κοπεί σε ακανόνιστα επιμήκη σχήματα. Η μορφολογία τους έχει αναφορές στα δέντρα που συναντώνται στην ελληνική ύπαιθρο και τα αστικά κέντρα, αφού το δέντρο είναι το πρωταρχικό φυσικό στοιχείο στο οποία ο άνθρωπος αναζητά την σκιά. Οι κολώνες αυτές αρθρώνονται με ξύλινα οριζόντια στοιχεία που τοποθετούνται στο έδαφος και τα οποία λειτουργούν υποστηρικτικά, καθώς και με ξύλινα οριζόντια στοιχεία που παίζουν το ρόλο των δοκών. Οι δοκοί είναι κοινές μορφολογικά με τις κολώνες, και δημιουργούν την απαραίτητη βάση για την τοποθέτηση ξύλινων στοιχείων που λειτουργούν ως πέργκολα. Το κάθισμα και το τραπέζι ενώνονται με τα κατακόρυφα στοιχεία όπως και οι δοκοί, όμως είναι σχεδιασμένα ορθοκανονικά αφού εξυπηρετούν άλλη λειτουργία. Οι συνδέσεις γίνονται όλες με μεταλλικές ενώσεις, ενώ υπάρχουν και οι κατάλληλες υποδοχές στις δοκούς για την πλήρη υποδοχή των κατακόρυφων στοιχείων εντός τους.

Η κατασκευή μπορεί εύκολα να αποτελέσει αντικείμενο βιομηχανικής παραγωγής, αφού αποτελείται από αντικείμενα που μπορούν να τυποποιηθούν και να αναπαραχθούν μαζικά. Επίσης, μπορεί με μεγάλη ευκολία να λυθεί και να δεθεί με τη συμμετοχή δυο ατόμων, και να αποθηκευτεί χωρίς την απαίτηση μεγάλου χώρου. Τα ξύλινα στοιχεία έχουν επαλειφτεί με τα κατάλληλα βερνίκια για την αντοχή στις καιρικές συνθήκες, ενώ υπάρχει η δυνατότητα χρωματισμού τους κατ’ επιλογή. Ωστόσο, το φυσικό χρώμα του ξύλου μοιάζει να παρουσιάζει τις κατάλληλες ποιότητες για την ανάδειξή της κατασκευής, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς εξωτερικούς χώρους.

Στοιχεία Συμμετοχής

Αλέξανδρος Τσίμας

ΚΩΔ. 3419

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ