3370

Με αφετηρία τη σχέση κοινωνίας-ατόμου, την οποία αναγάγουμε σε σχέση συνόλου-μονάδας, προτείνουμε μία κατασκευή που αποτελεί το «όλον» και διασπάται στα «επιμέρους», τα οποία είναι παρόμοια μεταξύ τους και εκτελούν διαφορετική λειτουργία ανάλογα με την περίσταση.
Ως πρωταρχική μονάδα αναγνωρίζουμε τον κύβο, που στην συνέχεια σπάει δίνοντας μία κατασκευή που χαρακτηρίζεται από μεταβλητότητα, προσαρμογή στην εκάστοτε κατάσταση, άνοιγμα προς τα έξω και δυνατότητα  χρήσης ανάλογα με το χρήστη.
Ο κύβος έσπασε, εκφυλίστηκε δίνοντας τον λόγο στις μονάδες-άτομα, προσφέροντάς τους μέσω της μορφής του ιδιωτικότητα, ενώ οι μονάδες που διασκορπίζονται προς τα έξω, αποτελούν τις αναφορές της κατασκευής στον χώρο όπου τοποθετείται.

Η κατασκευή απαρτίζεται από το σύστημα σκίασης που αναπτύσσεται σε οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο, τα στοιχεία καθιστικού (καθίσματα, πάγκοι) που διαπερνούν το σύστημα σκίασης και χρησιμοποιούνται αναλόγως την επιθυμία του χρήστη, και τέλος το δάπεδο το οποίο προσδιορίζεται μέσω χρωματικής διαφοροποίησης.
Τα στοιχεία του καθιστικού χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Είτε πρόκειται για επιφάνειες που αποτελούν τμήματα του κατακόρυφου συστήματος σκίασης και γίνονται λειτουργικά μέσω της στροφής τους γύρω από κεντρικό κυλινδρικό άξονα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καθίσματα ή πάγκοι ή ακόμα να παραμείνουν κλειστά.
Στην δεύτερη περίπτωση, πρόκειται για συνεχόμενα σταθερά καθίσματα που διαμορφώνονται ως ενιαίες επιφάνειες και διαπερνούν εγκάρσια την κατασκευή.
Αποτέλεσμα είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις η κατασκευή ανοίγει προς τα έξω.

Βασικό υλικό είναι το ξύλο. Ο φέρων οργανισμός αποτελείται από τετραγωνικές ξύλινες διατομές, διαστάσεων 70*70mm και 40*40mm, ο οποίος καλύπτεται από ξύλινες σανίδες πάχους 15mm. Έτσι, διαμορφώνονται τρία διάτρητα πανέλα που ορίζουν τον κύριο χώρο καθιστικού και συνδέονται με μεταλλικούς συνδέσμους.
Τα περιστρεφόμενα στοιχεία αποτελούνται από μεταλλικό σκελετό, τετραγωνικών κοίλων διατομών 20*20mm, και καλύπτονται εκατέρωθεν από τετραγωνικά πλακίδια κόντρα πλακέ θαλάσσης, πάχους 15mm. Παρόμοια κατασκευάζονται και τα σταθερά καθιστικά με τη διαφορά ότι εδώ καλύπτεται μόνο η πάνω επιφάνεια τους.
Η κατασκευή είναι πολύ απλή με στόχο να παράγεται μαζικά, γρήγορα και εύκολα, καθώς επίσης και να υπάρχει η δυνατότητα εύκολης μεταφοράς, συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης.

Στοιχεία Συμμετοχής

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ / ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΗ

ΚΩΔ : 3370

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ:  ΕΜΠ