3322

Αυτό που ενέπνευσε τον σχεδιασμό μου, ήταν οι μικρές χάρτινες κατασκευές των ιαπώνων, τα origami. Όπως και οι κατασκευές αυτές έτσι και η δική μου ήθελα να δίνει την εντύπωση ότι αποτελείται από μία ενιαία φόρμα.

Οι διαστάσεις της κατασκευής είναι 2.00 μέτρα ύψος επί 2.00 μέτρα μήκος επί 1.50 μέτρο φάρδος. Το ύψος του καθίσματος (α) είναι 45cm και το φάρδος 55cm.

Η μία κάθετη επιφάνεια στήριξης (γ) έχει μήκος έχει μήκος 55cm στο σημείο επαφής της με το κάθισμα και 1.50cm στο σημείο επαφής της με την οριζόντια επιφάνεια σκίασης. Η άλλη κάθετη επιφάνεια στήριξης (ε) έχει φάρδος 0.35cm ύψος 1.22cm και κλίση 86 μοίρες (έτσι ώστε να δημιουργείται απόσταση 25cm από το κάθισμα).

Η επιφάνεια (ζ) που έχει χρήση τραπεζιού έχει διαστάσεις 1.00cm μήκος επί 35cm φάρδος και στηρίζεται στο έδαφος με ένα μεταλλικό σωλήνα διαμέτρου 8cm και ύψους 75cm. Επίσης άλλος ένας σωλήνας

8cm διαμέτρου και 40cm ύψους έχει τοποθετηθεί ανάμεσα από το κάθισμα (β) και την βάση (α) ώστε να είναι πιο σταθερή η κατασκευή.

Η βάση (α) έχει διάσταση 2.00cm μήκος επί 35cm φάρδος. Η επιφάνεια σκίασης (δ) έχει σχήμα τραπεζίου (όπως και οι περισσότερες επιφάνειες της κατασκευής) με φάρδος που κυμαίνεται από 1.22cm (γ1-γ2) έως 1.50cm (δ1-δ2).

Έχουν τοποθετηθεί 6 μεταλλικοί σύνδεσμοι στα σημεία β1,β2,γ1,γ2,ε1 και ε2.

Ο σκελετός έχει κατασκευαστεί από 8 μεταλλικά κομμάτια 2mm τα οποία συνδέονται με ηλεκτροκόλληση. Η βάση στηρίζεται στο έδαφος με φλάντζα με 4 στριφώνια. Τέλος η κατασκευή αποτελείται από 7 κινητές επιφάνειες οι οποίες μπορούν να λυθούν εύκολα έτσι ώστε να αποθηκευθούν χωρίς να καταλαμβάνουν χώρο.

Στοιχεία Συμμετοχής

Δανάη Ξανθάκη

ΚΩΔ : 3322

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ :  ΒΑΚΑΛΟ